Vasiya Mindyangu ya Vona Vaya Singila II
Previous Image
Vasiya Mindyangu ya Vona Vaya Singila II

2011

etching

edition of 10

108 x 137.5 cm