Ku Xonga Ka Nwansati I mi Ntirho Leyi Nene II (Women show their Beauty by what they do)
Ku Xonga Ka Nwansati I mi Ntirho Leyi Nene II (Women show their Beauty by what they do)

mixed media on paper

140 x 160cm