Ku Xonga ka Nwansati I Mi Ntirho Leyi Nen. I (Women show their Beauty by what they do)
Ku Xonga ka Nwansati I Mi Ntirho Leyi Nen. I (Women show their Beauty by what they do)

mixed media on paper

151 x 161cm