Tihlo ra ndlala rini Vantshwaka
Tihlo ra ndlala rini Vantshwaka

etching and watercolour

103 x 141cm